ارائه کتاب الگوی راهبردی سیاست خارجی حکومت اسلامی
توسط حجت الاسلام محمدجواد ورکش

به صورت #رایگان و #مجازی و در حدود ۱۰جلسه

سه شنبه ها، ساعت ۸:۳۰ الی ۹:۳۰

مکان برگزاری #مجازی:
https://www.skyroom.online/ch/m.hajipour/meshkat-tarbiyat

برای #ثبت_نام در این دوره #رایگان به آیدی @ad_tmrb در پیامرسان بله و ایتا پیام بدهید.
اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده باشند.

——————————————–
مرکز راهبری برهان
@mrborhan
www.mrborhan.com