جلسه با خانم قربانی، از مجموعه سماء

در این گفت و گو ابتدا ایشان به نقل تجربیاتشان در زمینه های مختلف از جمله ترویج سند تحول پرداختند. هنگامی که طرح شان در زمینه درگیر کردن معلم ها با سند اثر بخش نبود و با خستگی کادر آموزش و پرورش در مواجه با کارهای تحمیلی سند مواجه شدند ، در نهایت به این نتیجه رسیدند که برای انجام هرتغییری در ساختار اگر به وفاق اجتماعی نباشد، طرح هم باشد فایده ای ندارد.
در ادامه اشاره کردند نگاهشان دیگر صرفا ورود به ساختار حاکمیتی نبوده و به دنبال تغییر ساختارها از طریق ایجاد جمع های اجتماعی هستند. هم چنین اگر بخواهند بر اساس اولویت موردی را برای تمرکز انتخاب کنند بر روی نظام جذب معلم اعم از دانشگاه فرهنگیان و راه های دیگر تمرکز می کنند و این که در دانشگاه فرهنگیان بحث سر و سامان دادن به هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان اولویت بیشتری دارد.
این مجموعه فعال در زمینه تعلیم و تربیت با آقای موسی بیات از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی هم ارتباط گرفته اند و معتقدند برای ورود به جلس ایشان گزینه مناسبی هستند و از طرح های پیشنهادی مرتبط با نقش مجلس در آموزش و پرورش هم استقبال می کنند.
خانم قربانی هم چنین اشاره کردند که ازجمله اندیشکده های فعال در زمینه سیاست پژوهی آموزش و پرورش، اندیشکده حکمت می باشد.
در نهایت ایشان به معرفی اسناد مهم مرتبط با این حوزه پرداختند، که عبارتند از :
• سند تحول بنیادین آموزش و پروش به علاوه مبانی نظری آن • رهنامه سند تحول • سند برنامه درسی ملی • ابلاغیه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست های تحولی • اساسنامه دانگشاه فرهنگیان • مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه

لازم به ذکر است که بالاترین سند ، سند تحول می باشد و در سند های پشتیبان آن، رهنامه جایگاه ویژه ای دارد.

پ.ن: عکس از سایت مدرسه روش

#دولت_۱۴۰۰ #سیاست_پژوهی_تعلیم_تربیت #گروه_تعلیم_تربیت_برهان