گروه سیاست خارجی مرکز راهبری برهان برگزار می‌کند

💠جریان شناسی رسانه های عرب
👤استاد علیرضا مجیدی

🔸تفاوت رسانه‌های خبری، تحلیلی و اندیشکده‌ای
🔸فلسطین؛ از صدر موضوعات تا صدر بازیگران
🔸خلیج فارس؛ کانون نزاع و اثرگذاری

📆یکشنبه، ۱۱مهر۱۴۰۰، ساعت ۷ تا ۸:۳۰ صبح
📡به صورت آنلاین و مجازی در اسکای روم برهان:
https://www.skyroom.online/ch/m.hajipour/borhan

——————————————–
🔰مرکز راهبری برهان
🆔 @mrborhan
www.mrborhan.com