به همت گروه سیاست خارجی مرکز راهبری برهان، سومین جلد از مجموعه شش‌جلدی کتاب الگوی راهبردی سیاست خارجی حکومت اسلامی منتشر شد.

برای تهیه این کتاب می‌توانید به قسمت محصولات سایت مرکز راهبری برهان مراجعه بفرمائید