• دوره آشنایی با زمینه های تحول در تربیت

    ۱۰، ۱۴ و۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۹

دوره آشنایی با زمینه های تحول در تربیت

زمان برگزاری دوره: روزهای ۱۰ ، ۱۴ و ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۹

⭕️ ارائه استاد خلیلی

✳️ موضوع: مدیریت اسلامی

💢 شرح مختصری از جلسه

✅ در این ارائه استاد خلیلی به تبیین مباحث مدیریت اسلامی پرداختند.

✅ این مدل حاوی سه لایه ولایت ورزی می باشد: ولایت یک ولی، ولایت قرآن ، ولایت مومنین بر هم .

✅ حاکمیت دراین مدل دارای سه قوه قضاء، سیاست ورز و نظارت می باشد.

✅ مدیریت در این مدل دارای ویژگی هایی از قبیل: انسانی، دارای ساختار تنک اجرایی، اقامه صلواه / ایتاء زکات محور و امتحان محور می باشد.

⭕️ ارائه استاد تقی زاده

✳️ موضوع: منطق سیاست گذاری اسلامی

💢 شرح مختصری از جلسه

✅ در این مدل به جای توجه به طرق و محاسبات مادی ، توجه اصلی را به سنت ها، وعده ها و وظایف محول شده می دهیم.

✅ اصول سه گانه در این مدل عبارتند از:
◀️ خدا می داند شما چه انتخابی می کنی و هیچ چیز از سلطنت و اراده ی خدا خارج نیست
◀️ هرکس بندگی کند (تقوا پیشه کند) ، راهش باز می شود و به نتیجه می رسد
◀️ وعده خدای متعال (نتیجه کار)، به صورت من حیث لا یحتسب برای مومنین محقق می شود

✅ لوازم دستگاه سیاست گذاری:
◀️ سادگی در تولید علوم انسانی اسلامی
◀️ آرامش روانی حاصل از این دستگاه تصیم گیری
◀️ این دستگاه شما را به سمت عبودیت سوق می دهد
◀️ این دستگاه موجب سرزنش سرزنش کنندگان می شود
◀️ کم ارزش شدن محاسبات مادی و طریقی
◀️ رشد باور به خدا

⭕️ ارائه استاد خاکی

✳️ موضوع: جایگاه نهاد تعلیم و تربیت در تمدن غرب مدرن

💢 شرح مختصری از جلسه

✅ نهاد اجتماعی برآیند سه گانه : اندیشه، قدرت و زمینه های فرهنگی اجتماعی است

✅ ایده های اجتماعی در دولت ملت های مدرن:
◀️ مبتنی بر حرص و رقابت : لیبرال سرمایه داری
◀️ مبتنی بر قدرت سیاسی و کنترل : تمرکز گرای مارکسیستی

✅بنیادهای تکوین آموزش و پروش مدرن عبارتند از :
◀️ تحول اساسی در اندیشه و آرمان های جامعه و ضرورت رخ دادن یک انقلاب برای پرورش انسان متناسب با جهان مدرن: مهم ترین سازه اجتماعی که می توان به وسیله آن آدم ها را به روشنگری رساند استفاده از نهاد مدرسه است.
◀️ بی اعتمادی به نهادهای تربیتی سنتی گذشته: خانواده ، دین ، پادشاه که سه نهاد متکفل تربیت کودکان هستند باید با نهاد مدرسه جایزگزین شوند.
◀️ آموزشی سازی مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و …
◀️ توجه ویژه به کشف دوران کودکی
◀️ تحولات اجتماعی و سیاسی گسترده همچون شکل گیری دولت-ملت ها و زندگی شهری

✅ مراحل تحول نظام آموزش مدرسه ای:
◀️ پیش از رنسانس: آموزش در نهادهای آموزشی نخبه گرا-دینی
◀️ از رنسانس و اصلاح دینی تا پایان روشنگری: آغاز شکل گیری مدراس سکولار – نخبه گرا
◀️ قرن نوزدهم و نیممه نخست قرن بیستم: تثبیت و گسترش مدارس همگانی-سکولار
◀️ دهه شصت تا دهه هشتاد قرن بیستم به بعد: انفجار آموزشی و مواجهه های انتقادی
◀️ دهه هشتاد قرن بیستم تا کنون: جهانی سازی آموزش و پرورش

⭕️ ارائه استاد رحیمی

✳️ موضوع: آشنایی با مکاتب و نظریه های روانشناسی

💢 شرح مختصری از جلسه

✅ ابتدا تاریخچه ای از علم روان شناسی و سیر تطور آن ارائه شد و در ادامه مکاتب مهم، و اصولشان معرفی و نقد آن ها بیان شد.

✅ مکاتبی که مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از:
◀️ روان تحلیل گری
◀️ رفتارگرایی
◀️شناخت گرایی
◀️انسان گرایی

⭕️ ارائه استاد خداوردی

✳️ موضوع: استعداد سنجی و رسالت شخصی

💢 شرح مختصری از جلسه

✅ ابتدا تعریف رسالت شخصی ، ارتباط آن با استعداد و اهمیت کشف رسالت شخصی بیان شد.

✅ سپس نمونه هایی از اشخاص موفق مانند آقای شهاب اناری معرفی شدند.

✅ در نهایت روش های کشف استعداد و رسالت شخصی معرفی شدند که عبارتند از :
◀️ جدول خودشناسی، دایره طلایی، جدول ارزش ها
◀️ تست های شخصیت شناسی
◀️ امتحان کارهای مختلف که نسبت به آن ها علاقه اولیه وجود دارد
◀️ توکل، طهارت، توسل، مجاهدت و تقوا

⭕️ ارائه استاد اعلایی

✳️ موضوع: گزارش رصد ایده های تحولی در عرصه تعلیم و تربیت

💢 شرح مختصری از جلسه

✅ در این جلسه ایده های تحولی در عرصه تعلیم و تربیت معرفی و مورد نقد و بررسی قرار گرفتنند.

✅ این ایده ها عبارتند از:
◀️ جهت دهی و تغییر ساختار حاکمیتی-اجرایی
◀️ تربیت نیروی انسانی
◀️ تولید فضای علمی نظری
◀️ الگوسازی و توسعه الگو
◀️ پشتیبانی-حمایتی
◀️ شبکه سازی و جبهه سازی
◀️ ارتقای فهم عمومی برای و ایجاد مطالبه ی عمومی تغییر
◀️ طراحی زمین بازی جدید

⭕️ ارائه استاد محمدی

✳️ موضوع: آشنایی با نظریه های فقه حکومتی

💢 شرح مختصری از جلسه

✅ در این جلسه سیر تاریخی بحث بیان شد.

✅ سپس ضرورت های تکامل فقاهت مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از :
◀️ ضرورت برآمده از مسائل اجتماعی
◀️ ضرورت برآمده از فرصت تاریخی
◀️ ضرورت برآمده از تکامل نظری

✅ همچنین نکاتی پیرامون مراحل استنباط مطرح شد که این مراحل شامل موارد زیر می باشد:
◀️ حکم شناسی : حکم کلی شرعی بر روی عناوین کلی
◀️ موضوع شناسی : شناسایی پدیده خارجی به نحو کلی در ذیل عناوین منصوص شرعی
◀️ مصداق شناسی و امتثال و اجرا: شناسایی و اقدام نسبت به مصداق و فرد خارجی

⭕️ ارائه استاد صفاریان

✳️ موضوع: انسان شناسی اسلامی

💢 شرح مختصری از جلسه

✅ در این جلسه مباحث انسان شناسی اسلامی مبتنی بر آیات و روایات بیان شد.

✅ از جمله عناوین مهمی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفتند می توان به حقیقت داستان خلفت حضرت آدم ، معنای آیه عَلَّمَ آدَمَ الْأسْمَاء کلها ، معنای الروح و جایگاه امام در عالم و نسبت آن با الروح اشاره کرد.