دوره پیشرفته مربی قرآنی
ویژه معلمان، مربیان و فعالان تربیتی

از ۶ مرداد به مدت ۱۲ روز
در بستر مجازی اسکای روم

با حضور اساتید برجسته و پژوهشگران حوزه علمیه مشکات
مشتمل بر ۳۰ ساعت کلاس و کارگاه

هزینه دوره: جهت کمک به نشر معارف قرآن به صورت اختیاری مبلغی را به گروه تربیت مرکز برهان پرداخت کنید
به همراه اعطای گواهینامه پایان دوره

جهت ثبت نام به پیوند زیر مراجعه کنید:
https://formafzar.com/form/tlcqh