• تجربه نگاری

    دانلود اولین تجربه‌نگاری گروه‌های تخصصی برهان

دانلود فایل pdf اولین #تجربه_نگاری گروه های تخصصی مرکز راهبری برهان

#پیشگفتار به قلم حجت الاسلام قاسمیان
#معرفی مرکز راهبری برهان به قلم حجت الاسلام تقی زاده
#مصاحبه با ۵ گروه تخصصی با موضوعات:
فرزندآوری
تعلیم و تربیت
سیاست خارجی
اقتصاد خاندان محور
واقعی کردن مسأله طلاق