گروه سیاست خارجی مرکز راهبری برهان برگزار می‌کند

مسأله افغانستان
با حضور جناب آقای علیرضا کمیلی

دوشنبه، ۲۵مهر۱۴۰۰، ساعت ۱۵تا ۱۶:۳۰
قم، میدان سپاه، خیابان شهید اخلاقی، پلاک۱۱۰

به صورت آنلاین و مجازی در اسکای روم برهان:
https://www.skyroom.online/ch/m.hajipour/borhan
——————————————–
راسخ؛ راهبردهای اسلامی سیاست خارجی
@rasekh_g
@mrborhan
www.mrborhan.com