برنامه «چشم انداز روابط ایران و روسیه در نظم جدید جهانی» با بررسی مناقشه اوکراین و ابعاد جهانی آن و همچنین بررسی فرصت های به وجود آمده جهت تحکیم روابط دو کشور دوست ایران و روسیه با حضور سید محمود رضا سجادی (سفیر سابق جمهوری اسلامی در روسیه) در روز دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۶ به صورت پخش زنده در صفحه اینستاگرام راسخ به آدرس (instagram.com/rasekh_g) برگزار خواهدشد.