کتاب الگوی راهبردی سیاست خارجی حکومت اسلامی منتشر شد

به همت گروه سیاست خارجی مرکز راهبری برهان، *جلد اول و جلد ششم از این مجموعه ۶ جلدی،* به صورت اولیه چاپ و در همایش روز چهارشنبه ۱۷شهریور، در حوزه علمیه مشکات رونمایی خواهد شد.

عنوان ۶ جلد عبارت است از:
جلد اول: مبانی، روش‌ها و توصیف سیاست خارجی قرآن
جلد دوم: هندسه ثابت جمعیتی
جلد سوم: نظام جنگ و صلح
جلد چهارم: مهاجرت و جذب نخبگانی
جلد پنجم: دعوت
جلد ششم: تطبیق بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

برای تهیه این کتاب می‌توانید با شماره تماس ۰۹۱۵۱۰۴۷۲۶۲ تماس بگیرید.