نشست سلسله رویدادهای «بازیگر متفاوت» برگزار شد

دوره آشنایی با قوانین حوزه پول و بانک

جریان‌شناسی رسانه‌های عرب برگزار می‌شود

ارائه کتاب الگوی راهبردی سیاست خارجی حکومت اسلامی

دوره آشنایی با زمینه های تحول در تربیت