طرح‌ها و گزارش‌های راهبردی گروه سیاست خارجی

مجموعه مقالات ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه اسلامی

کتاب الگوی راهبردی سیاست خارجی

گزارش راهبردی «امارت اسلامی، فرصت یا تهدید!؟»

کتاب تحول شبکه‌ای (بررسی شبکه ایده‌های محوری در تحول بنیادین آموزش و پرورش)

کتاب الگوی راهبردی سیاست خارجی حکومت اسلامی منتشر شد

شماره اول تجربه‌نگاری