گروه حکمرانی و اقتصاد درصدد است با مطالعات و تحقیقات مبنایی در اقتصاد اسلامی و تحقیق میدانی در مسائل اقتصاد پول و بانک ایران ریشه های معضلات ایجاد شده توسط بانکها (مثل نقدینگی سرسام آور، تسهیلات معوق، انبوه بانکهای زیان ده و…) را شناسایی کند و برای حل و فصل آنها راه حلهای اسلامی و منطبق با شرایط روز اقتصاد ایران ارائه دهد .

 

مسئول گروه: حجت الاسلام هادی انصاری پور

پروژه ها:

  • تدوین نقشه جامع اقتصاد قرآنی

  • طراحی ایده راهگشا در مسائل حوزه پول و بانک

  • انتشار یادداشتهای علمی در حوزه تخصصی پول و بانک

  • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه پول و بانک

  • مدلسازی نحوه تحقق آموزه های اسلامی حوزه اقتصاد مردمی

 

برای آشنایی بیشتر می توانید به صفحه این گروه در سایت مرکز راهبری برهان مراجعه فرمایید