هدف گروه حکمرانی مردمی تلاش همه جانبه علمی و عملی جهت اصلاح ساختار حکمرانی کشور به نفع مردم می باشد

 

مسئول گروه : حجت الاسلام مسعود رائیجی

 

سوالات و محورهای پژوهشی گروه:

الف) در حوزه مبنایی:

 • چیستی مفهوم اقتصاد مردمی
 • استنباط نحوه حکمرانی اسلامی در قرآن
 • بررسی و تحلیل سیره حکمرانی معصومان علیهم‌السلام
 • تولید فناوری های مردمی سازی حکمرانی
 • تمرکز بر فناوری تعاون در حوزه اقتصادی و …

 

ب) در حوزه ایده های اجرایی:

 • الگوی توانمند سازی فقرا و مساکین بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی در قالب وام های بدون بهره یا …
 • چگونگی واگذاری شرکت های دولتی به عموم مردم بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی
 • چگونگی جمع آوری و هدایت نقدینگی طراحی و پیگیری جهت تحقق مدل بانک مشارکتی بدون ربا
 • الگوی توزیع کالا و خدمات غیر متمرکز (ایده ای در رقابت با الگوی غربی فروشگاه های زنجیره ای)
 • طراحی و پیگیری الگوی صنایع بزرگ غیر متمرکز(مانند پالایشگاه های خرد، نیروگاه های خرد و …)
 • چگونگی حذف دلالان و واسطه ها در حوزه کشاورزی