هدف گروه حقوق و قضای اسلامی ، دینی کردن قوانین ، آیین نامه و دستور العمل های موجود و همچنین اصلاح روند های قضایی است. از آنجا که اجرای عدالت از مهمترین ارکان و هدف های اسلام و انقلاب اسلامی است، برآنیم تا با ایده پردازی مستند به نصوص و قواعد دینی، کمک به اجرای هرچه بهتر عدالت نماییم.

 

مسئول گروه : حجت الاسلام امیرحسین قزل ایاغ

 

پروژه ها :

  • شناخت مسائل و چالش های قوه قضائیه به همراه شناسایی نقاط غیر منطبق با شرع
  •  

  • برگزاری کارگاه های علمی برای حوزویان و عموم مخاطبین
  •  

  • تهیه مکمل های درسی علم حقوق برای حوزویان در تمام سطوح
  •  

  • افزایش آگاهی عموم مردم از قوانین حقوقی و شرعی و روند های موجود
  •  

  • پرداختن به پژوهشهای کلان حقوقی فقهی