گروه خانواده درحال طراحی ایده ای حقوقی و اجتماعی و فرهنگی بر طبق شرع برای حل مشکل مهریه می باشد

 

مسئول گروه : حجت الاسلام غلامحسین گیلکی

 

پروژه ها :

  • فهم واقعی مساله ی روی زمین مهریه (از طریق آمارها, مقالات, مصاحبه با اندیشمندان و دغدغه مندان و اساتید و …) و تحلیل آن
  • پیگیری آیین نامه حکمیت
  • فهم واقعی و عمیق و مستند از نگاه شارع به مهریه و فهم مطلوبیت های آن (با مطالعه قرآن، روایت، نظر بزرگان دین، …)
  • ایجاد جامعیت علمی در باب حقوق مالی زوجین در زندگی زناشویی از منظر دین (با مطالعه قرآن، روایت، نظر بزرگان دین، …)
  • ایجاد جامعیت در بحث حقوقی زوجین در میان افراد گروه
  • طراحی نقشه عملیاتی کار رسانه ای محورها و رویکردها
  • برگزاری و تکمیل رویداد مهریه (در جهت جمع آوری ایده های موجود در اصلاح مهریه)

 

 

 

برای آشنایی بیتشر می توانید به صفحه این گروه در سایت مرکز راهبری برهان مراجعه فرمایید