گزارش‌های راهبردی

کتاب‌ها

کتاب‌ها

برای اطلاع از کنب منتشر شده به این صفحه وارد شوید

مقالات

صفحه مقالات

برای اطلاع از دیگر مقالات به این صفحه وارد شوید

تجربه‌نگاری

علما ورثه انبیاء هستند و وظیفه تحقق و اقامه دین را برعهده دارند، که مقدمه آن فهم و استنباط از دین است. مرکز راهبری برهان شاخص موفقیت علما در عرصه اقامه را نیازمند پیگیری سه امر می‌بیند:
۱- خروجی‌های علمی محتوایی و روشی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در فرآیند اقامه دین دخیلند.
۲- تربیت نیروی انسانی و جریان سازی
۳- پیگیری تحقق و اقامه امری از دین در جامعه.

مخاطب در این قسمت با «محصولات نوشتاری» در مسیر تولید هر کدام از دسته های بالا روبرو خواهد بود؛ که شامل گونه های مختلفی است از جمله:
۱- بررسی عناصر مشترک روشی و محتوایی موثر در استنباط: که در مرکز تحقیقات راهبردی برهان متمرکز است.
۲- متون آموزشی: متونی که در راستای بحث تربیت نیروی انسانی تولید شده است.
۳- متون ترویجی-رسانه‌ای : متونی که در راستای گفتمان سازی و جریان سازی تولید شده است.
۴- گزارش­ها، تحلیل‌ها و متن­های راهبردی: که معمولا در فرآیند پیگیری تحقق در نسبت با مسئولین و سیاست­گذاران نیاز به تولید چنین محصولاتی شکل می­‌گیرد.

برای دریافت محصولات با این شماره تماس بگیرید:

۰۹۱۵۱۰۴۷۲۶۲