اخبار گروه تعلیم و تربیت

نوشته‌های اعضای گروه

ثبت نام دوره تربیت انقلابی آغاز شد!

  گروه تعلیم و تربیت مرکز راهبری برهان با همکاری نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه فرهنگیان استان تهران برگزار می کند: دوره تربیت انقلابی (تدبر تربیتی قرآن، مسیری برای تربیت خود و دیگران) این دوره در شب های ماه مبارک رمضان به صورت مجازی از ساعت ۲۳ لغایت ۲۴ با ارائه جمعی از پژوهشگران حوزه […]

سخنرانی دکتر همتی فر در آیین رونمایی از کتاب تحول شبکه ای

سخنرانی دکتر همتی فر در همایش راهی که رفتیم، راهی که مانده در بخش آیین رونمایی از کتاب تحول شبکه ای (بررسی شبکه ی ایده های محوری در تحول بنیادین آموزش و پرورش) صورت گرفت.

ثبت نام دوره تربیت انقلابی آغاز شد!

  گروه تعلیم و تربیت مرکز راهبری برهان با همکاری نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه فرهنگیان استان تهران برگزار می کند: دوره تربیت انقلابی (تدبر تربیتی قرآن، مسیری برای تربیت خود و دیگران) این دوره در شب های ماه مبارک رمضان به صورت مجازی از ساعت ۲۳ لغایت ۲۴ با ارائه جمعی از پژوهشگران حوزه […]

سخنرانی دکتر همتی فر در آیین رونمایی از کتاب تحول شبکه ای

سخنرانی دکتر همتی فر در همایش راهی که رفتیم، راهی که مانده در بخش آیین رونمایی از کتاب تحول شبکه ای (بررسی شبکه ی ایده های محوری در تحول بنیادین آموزش و پرورش) صورت گرفت.