تعلیم و تربیت برهان

تشکیل گروه

الحمدلله در چند ماه اخیر گروه تعلیم و تربیت برهان با مسئولیت حجت الاسلام احمدرضا اعلایی از طلاب دوره تخصص تهران و مدیر مدرسه تحولی چمرانی‌ها به صورت رسمی تشکیل شده است.

سابقه گروه

سابقه گروه تربیت به صورت غیر رسمی که ذیل جریان حوزوی بنیان مرصوص قرار داشت، به حدود دو سال پیش باز می‌گردد. در طی این دو سال، پروژه محوری گروه تربیت رصد ایده‌های تحولی آموزش و پرورش و پروژه مبنایی فراتر از تربیت بوده است که ان شاءالله خروجی نهایی این کار تا چندی دیگر در قالب کتاب و سایت منتشر خواهد شد.