نوشته‌ها

سخنرانی دکتر همتی فر در آیین رونمایی از کتاب تحول شبکه ای

سخنرانی دکتر همتی فر در همایش راهی که رفتیم، راهی که مانده در بخش آیین رونمایی از کتاب تحول شبکه ای (بررسی شبکه ی ایده های محوری در تحول بنیادین آموزش و پرورش) صورت گرفت.

سخنرانی دکتر سجادی در همایش راهی که رفتیم، راهی که مانده

همایش راهی که رفتیم راهی که مانده با همت مرکز راهبری برهان برگزار شد.  در ادامه سخنرانی دکتر سجادی در این همایش را مشاهده خواهید کرد.

ُسخنرانی حجت الاسلام رهدار در همایش راهی که رفتیم، راهی که مانده

همایش راهی که رفتیم راهی که مانده با همت مرکز راهبری برهان برگزار شد.  در ادامه سخنرانی حجت الاسلام رهدار در این همایش را مشاهده خواهید کرد.سخنرانی حجت الاسلام قاسمیان در همایش راهی که رفتیم، راهی که مانده

همایش راهی که رفتیم راهی که مانده با همت مرکز راهبری برهان برگزار شد.  در ادامه سخنرانی حجت الاسلام قاسمیان در این همایش را مشاهده خواهید کرد.