نوشته‌ها

فرزندخوانده ای در راه استقلال!

مارگزیده‌ای که از ریسمان سیاه و سفید نمی‌ترسد! / تحلیلی کوتاه از نگاه طالبان به آمریکا

ظرفیت بالای دیپلماسی دینی در ارتباط‌گیری با افغانستان جدید

گفتگو با عضو شیعه کابینۀ امارت اسلامی طالبان

طالبان و داعش؛ دوست یا دشمن؟!