هدف گروه تعلیم و تربیت شناسایی نقاط گلوگاهی فضای تعلیم و تربیت برای ایجاد تحول در این عرصه و راهبری دینی در نقاط شناسایی شده با تمرکز بر تحول آموزش و پروش می باشد

 

پروژه ها :

  • برگزاری دوره مربی قرآنی برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

  • تدوین بسته جهان بینی کاربردی

  • طراحی تایم لاین مسائل نوجوان

  • طراحی و برگزاری دوره مطالعاتی جامع برای طلاب علاقه مند به تعلیم و تربیت در سطح خارج

  • تربیت نیروی انسانی تحول خواه برای عرصه تعلیم و تربیت

  • شکل دادن فضای گفتمان سازی و رسانه ای

 

 

برای آشنایی بیتشر می توانید به صفحه این گروه در سایت مرکز راهبری برهان مراجعه فرمایید